Գործընկերներ

Շուրջ 10 տարվա աշխատանքային փորձը մեր և մեր գործընկերների շրջանում ձևավորել է անփոխարինելի և ամուր վստահություն։ Մենք հավատում ենք, որ պետք է համագործակցենք միասին՝ հնարավորություններ ստեղծելու մեր երկրի և համայնքների համար, ինչպես նաև նպաստելու էկոհամակարգի պահպանմանը: Սա դժվարին և երկար ճանապարհ է, սակայն մենք սիրով և պատրաստակամությամբ ենք անցնում այն։

Որպեսզի կարողանանք ընդլայնել գործունեությունը և մեր արտադրանքի լավագույն արդյունքները կիսենք մյուսների հետ՝ կարևորում ենք հավատարիմ գործընկերների ներկայությունը մեր աշխատանքում։

Մենք համագործակցում ենք վստահելի և հատուկ ընտրված գործընկերների խմբի հետ՝ համատեղ մշակելով նոր առաջարկներ, որոնք կնպաստեն ամուր գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը և կառաջնորդեն մեզ հաղթահարելու ապագա մարտահրավերները։

Ձեվավորված վստահություն

Web dominance

Ecocert

Card

IBAR

Austrian Development Agency

European Union

OASI

Valente

VORAN

ARTSAKHBANK

ArmSwissBank

AgroTech Industries

MUSALER

APAVEN

Swienty

Marriott

VAN DIEPEN

IRRIGATE

hy