bg image bg image bg image bg image bg image bg image bg image

Տեխնոլոգիաներ

Տեխնոլոգիաներ

Ընկերությունը մեղվաբուծության և այգեգործության մեջ կիրառում է նորագույն տեխնոլոգիաներ, ժամանակակից սարքավորումներ ու բաղադրատոմսեր: Այդ նպատակով գործարար հարաբերություններ են հաստատվել մեղվաբուծական գործիքներ, նյութեր և սարքավորումներ արտադրող դանիական ու գերմանական մի շարք ընկերությունների հետ: Մեղրը քամելու, մաքրելու, վերամշակելու և շշալցման համար ձեռք են բերվել եվրոպական արտադրության ավտոմատ և կիսաավտոմատ կառավարմամբ սարքավորումներ: Մեղվաընտանիքների բուժման և հիվանդությունների կանխարգելման համար օգտագործվում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող դեղամիջոցներ: 

Այս ամենի, ինչպես նաև հայոց աշխարհի արևի ու ջրի, մեղվաբուծության դարավոր ավանդույթների զուգորդմամբ ստանում ենք աստվածների առասպելական կերակուրը՝ ՓԱՄՓ-ը: 

Այգեգործության մեջ նույնպես կիրառվում է նույն մոտեցումը: Եվրոպական առաջատար տնկարաններից ներկրվել են տեսակավոր խնձորենիներ, անցկացվել է ոռոգման կաթիլային համակարգ, տեղադրվել են հակակարկտային ցանցեր, որոնք տնկիների համար ստեղծել են յուրօրինակ միկրոաշխարհ: 

Ահա այսպես են Սյունիքի հովիտներում արմատակալել աշխարհում մեծ պահանջարկ ունեցող տեսակավոր խնձորենիները, որոնք, սնվելով հայոց աշխարհի աղբյուրների վճիտ ջրերով ու կենարար արևի քաղցրությամբ ու ջերմությամբ, մեզ պարգևում են անմահական, միայն մեր հողին բնորոշ համ ու հոտով պտուղներ: